Energie-efficiëntieplan MJA3

Het energie-efficiëntieplan – kortweg EEP – geeft inzicht in de energetische situatie en de besparingsopties van uw bedrijf. Het EEP is een instrument voor het plannen van maatregelen en kan een  belangrijk onderdeel vormen van uw duurzaamheids- en strategische beleid.

Voor het opstellen en actualiseren van het energie-efficiëntieplan voor de periode 2017-2020, is het mogelijk subsidie aan te vragen ter compensatie van de gemaakte kosten. Deze subsidie is vastgelegd in de MJA3 regeling.

Voor wie is deze regeling interessant?

Deze subsidie voor het opstellen en/of actualiseren van uw energie-efficiëntieplan wordt beschikbaar gesteld aan het midden- en kleinbedrijf (Uw organisatie telt minder dan 250 werknemers en heeft een jaaromzet van hoogstens 50 miljoen euro òf een jaarlijks balanstotaal dat kleiner of gelijk is aan 43 miljoen euro).

Hoogte van de MJA3-subsidie

De subsidie voor het opstellen van een nieuw energie-efficiëntieplan bedraagt maximaal € 4.500, voor het actualiseren van een bestaand plan is dit maximaal € 2.500. Hierbij bedraagt de subsidie maximaal 60% van de subsidiabele kosten. Het klein MKB bedrijf (minder dan 50 werknemers, een netto-jaaromzet van hoogstens 10 miljoen euro of een balanstotaal kleiner of gelijk aan 10 miljoen euro)  krijgt een extra opslag van 10% (totaal 70%).

Sectoren die in aanmerking komen voor EEP subsidie

 • aardappelenverwerkende industrie
 • afvalwaterzuivering waterschappen
 • asfaltindustrie
 • bedrijven overige industrie
 • cacao-industrie
 • chemische industrie
 • fijnkeramische industrie
 • frisdranken, waters en sappen-groenten en fruitverwerkende industrie
 • grofkeramische industrie
 • gieterijen
 • ICT
 • kalkzandsteen- en cellenbetonindustrie
 • koffiebranderijen
 • margarine-, vetten- en oliënindustrie
 • meelfabrikanten
 • metallurgische industrie
 • olie- en gasproducerende industrie
 • oppervlaktebehandelende industrie
 • rubber- en kunststofverwerkende industrie
 • tankopslag bedrijven
 • tapijtindustrie
 • textielindustrie
 • textielservice bedrijven
 • vleesverwerkende industrie
 • zuivelindustrie

Meer informatie over de EEP-regeling?

Wilt u weten of deze regeling voor uw organisatie interessant is? Neem dan contact op met Marjolein Nijhuis via 06-41277978 of nijhuis@plusprojects.nl.

Eureka is een programma voor ondernemers en instellingen met internationale ambities, of die nog op…

Met de MIT-rekentool berekent u gemakkelijk en snel uw mogelijke subsidievoordeel. In uw productontwikkeling kunt…

U kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor…

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…