Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI)

Bent u een mkb ondernemer met internationale ambities? Hiervoor zijn drie subsidies beschikbaar gesteld die tot 50% van de kosten voor demonstraties, haalbaarheid- en investeringsstudies in aangewezen landen vergoeden en hiermee de export moeten bevorderen.

Subsidie in de DHI landen voor:

  • Demonstratieprojecten: de demonstratie van een product of technologie in een van de doellanden ter overtuiging van potentiële afnemers.
  • Haalbaarheidsstudies: uitvoeren van een haalbaarheisstudie van een project in een van de doellanden. Het gaat hier om technische of commerciële haalbaarheid van een project.
  • Investeringsvoorbereidingsstudies: onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een onderneming.

Hoeveel subsidie is mogelijk?

Afhankelijk van het soort project en het land waarin het project wordt uitgevoerd is 50% subsidie mogelijk tot maximaal EUR 200.000.

DHI vervangt DHK

De DHI-regeling vervangt de voormalige DHK-regeling. Er is het een en ander veranderd:

  • De regeling staat open voor alle landen, behalve Nederland en sanctielanden, in plaats van alleen opkomende markten en DGGF-landen.
  • Het onderdeel Kennisverwerving is verdwenen. Investeringsvoorbereidingsstudies is nu als aparte module in de DHI-regeling opgenomen.
  • De DHI-regeling is een tenderprogramma. Dat betekent dat er rondes komen waarbij u een aanvraag kunt indienen voor subsidie.
  • Een intake is verplicht.
  • De criteria voor aanvragers van de subsidie, de omvang van de subsidie en de subsidiabele projectkosten zijn veranderd.

Wanneer een aanvraag voor DHI indienen?

Jaarlijkst zijn er twee tenderrondes die vooralsnog in het voorjaar en najaar plaatsvinden. Het beschikbare budget wordt verdeeld op basis van een tenderprocedure: Alleen de projecten die het best scoren op de criteria ontvangen subsidie totdat het beschikbare budget is uitgeput.

Meer informatie over DHI subsidie?

Heeft u internationale ambities en wilt u meer weten over de DHI landen en hun verschillende subsidiemogelijkheden? Vul dan hieronder uw gegevens in of neem vrijblijvend contact op info@plusprojects.nl of 070 301 2420.

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…

De RAAK subsidie (Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie) heeft als doelstelling de kennisuitwisseling tussen…

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij het opstarten van…