Active and assisted Living Programme (AAL2)

Door middel van de AAL subsidie beoogt de EU om met behulp van te ontwikkelen ICT oplossingen de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren en hen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven.

Active & Assisted Living Programme (AAL2)

AAL 2 loopt van 2014 – 2020 en bevordert de beschikbaarheid van nieuwe producten, oplossingen en serviceconcepten op basis van ICT. Het doel is om innovatieve, transnationale en multidisciplinaire samenwerkingsprojecten met een heldere marktfocus te ondersteunen. Ouderen van vandaag de dag zullen langer leven, actiever zijn en zo onafhankelijk mogelijk willen leven, waarbij zij hun eigen beslissingen willen kunnen nemen. Actieve onafhankelijke ouderen die gezond ouder worden, zijn erg belangrijk voor onze samenleving. Deze ouderen dragen bij aan de groei van deze samenleving en de wijze waarop deze functioneert.

Ouderen spelen een grote rol door bijvoorbeeld sociale betrokkenheid, hulp en ondersteuning in het gezin en algehele consumptie. De vraag naar passende, gebruiksvriendelijke en toegankelijke ICT oplossingen die ouderen helpen om een zelfstandig en actief te blijven participeren in de samenleving zal toenemen.

ICT-gebaseerde oplossingen kunnen ervoor zorgen dat ouderen thuis ondersteund worden, waardoor zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Meedoen in sociale, culturele en economische zin, het mogelijk maken van keuzes en controle over de gewenste ondersteuning in het dagelijkse leven, verrijkt de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van ouderen.

Belangrijk hierbij is ook het bevorderen van de houdbaarheid van de sociale/zorgsector en het versterken van de economische en industriële positie van Europese bedrijven.

Jaarlijks wordt een call gelanceerd met een specifiek thema (2016: LIVING WELL WITH DEMENTIA – Providing integrated solutions based on ICT to support the wellbeing of people living with dementia and their communities”, 2015: LIVING ACTIVELY AND INDEPENDENTLY AT HOME – Support more older adults to live longer in their homes with the contribution of ICT based solutions.)

Kenmerken AAL2 subsidie op een rij:

  • Een AAL-project wordt aangevraagd door een internationaal consortium van minimaal 3 organisaties (kleine tot grote ondernemingen, zorginstellingen) uit drie verschillende landen;
  • MKB als een van de partners is een pré;
  • Betrokkenheid van een gebruikersgroep/organisatie als  vertrekpunt en gedurende het project;
  • Er vindt een pilotperiode plaats aan het eind van het project;
  • Multidisciplinair karakter: gebruikersorganisaties, ICT/technologie bedrijven en onderzoeksinstellingen.
  • De totale begroting bedraagt tussen 1-7 miljoen euro;
  • De maximale bijdrage van AAL bedraagt 3 miljoen euro;
  • Er is 40% tot 85% subsidie, afhankelijkheid van de organisatie (profit – non profit, klein – groot);
  • De projectduur is 1 tot 3 jaar;
  • Marktintroductie wordt voorzien binnen 2-3 jaar na afloop van het project.

Budget

Jaarlijks is er circa 45 miljoen euro beschikbaar, 2,5 miljoen voor Nederlandse partijen.

Meer weten?

Neem dan contact op via info@plusprojects.nl of 070 301 2420.

Eureka is een programma voor ondernemers en instellingen met internationale ambities, of die nog op…

Met de MIT-rekentool berekent u gemakkelijk en snel uw mogelijke subsidievoordeel. In uw productontwikkeling kunt…

U kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor…

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…