life subsidieMet LIFE steunt de Europese Unie projecten van bedrijven, overheden en NGO’s op het gebied van klimaatverandering, grondstofefficiency, natuurbehoud en biodiversiteit. LIFE bestaat uit 2 programma’s, Milieu en Klimaat, die elk hun afzonderlijke prioriteiten en doelstellingen hebben:

ISDE subsidie plus projects

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is bedoeld om investeringen in kleinschalige duurzame warmteproductie  te vergemakkelijken. De subsidie kan worden aangevraagd voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels of pelletkachels die op een lijst met vooraf goedgekeurde apparaten staan.

urban energy stimuleringsregelingUrban Energy stimuleert onderzoek naar en ontwikkeling van producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en een flexibele, betrouwbare energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving. Urban Energy is een belangrijk én omvangrijk programma binnen de Topsector Energie.