Energie investeringsaftrek eia subsidie 2017 plus projects

Voor de subsidieregelingen Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Milieu Investeringsaftrek (MIA) worden jaarlijks lijsten opgesteld met daarop de bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor subsidie. Als u van mening bent dat een bedrijfsmiddel een substantiële energie- of milieubesparing oplevert, is het mogelijk om een voorstel in te dienen voor vermelding op een van deze lijsten.

Spelregels voor nieuwe bedrijfsmiddelen

De beide lijsten zijn limitatief en worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. Het is mogelijk om een eigen bedrijfsmiddel op de Energie- of Milieulijst vermeld te krijgen. Er gelden uiteraard wel voorwaarden om kans te maken op een vermelding. Zo moet het bedrijfsmiddel een substantiële energiebesparing geven of milieuvoordeel hebben. Hierbij wordt getoetst aan de gangbare technologie. Dat wil zeggen, het bedrijfsmiddel dat aangemeld wordt, moet verder gaan in prestaties dan wat voorgeschreven wordt of gangbaar is. Dit moet bij de aanmelding onderbouwd worden. Naast het kunnen aantonen van de energie- of milieubesparing dient het bedrijfsmiddel een hogere kostprijs te hebben dan de “standaard” oplossing. De reden hiervoor is dat de beide regelingen bedoeld zijn om de meerkosten te compenseren, zodat de betere technologie sneller kan doordringen op de markt.

Voordeel van vermelding

Als producent van een energiezuinig of milieuvriendelijk bedrijfsmiddel is er geen direct voordeel in de vorm van subsidies. Het werkelijke voordeel is de potentieel hogere afzet. Door de mogelijkheid van de EIA of MIA wordt het prijsverschil met concurrerende, maar minder energiezuinige of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kleiner. De EIA en MIA verlagen dus de drempel om voor het meer energiezuinige of milieuvriendelijke bedrijfsmiddel te kiezen. Voor de klant wordt zo de beslissing om voor een duurzamer bedrijfsmiddel te gaan vereenvoudigd, zeker als de meerkosten niet substantieel hoger zijn dan het voordeel dat de klant via de EIA of MIA kan genieten. Voor de producent wordt zo dus de marktpotentie van het product aanzienlijk vergroot.

Lees hier hoe wij samen met Interface een hernieuwde code voor duurzaam tapijt op de Milieulijst realiseerden.

Deadline 1 september

Omdat de nieuwe lijsten jaarlijks voor 1 januari gereed moeten zijn, hanteert de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) een strikte deadline van 1 september. Nieuwe voorstellen moeten voor die datum ingestuurd zijn, wil het nog mogelijk zijn om een product het jaar erop vermeld te krijgen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het aanmelden van uw bedrijfsmiddel? Neem dan contact op met Laurens Visscher via 06-1863 4504