Interreg Euregio Maas-Rijn heeft tot doel knelpunten en praktische barrières weg te nemen om het potentieel in deze grensregio (delen van Limburg, Zuidoost Noord-Brabant en delen van België en Duitsland) te versterken.

gebied maas rijn

Projectvoorstellen moeten worden ingediend door een samenwerkingsverband dat bestaat uit minimaal twee projectpartners uit twee verschillende lidstaten van het programmagebied. Zowel, rechtspersonen, eenmanszaken en vennootschappen komen in aanmerking voor steun. Een projectpartner dient bekwaam te zijn in het vakgebied waaronder het project wordt uitgevoerd.

De derde oproep is gericht op de prioriteiten:

  • Innovatie
  • Economie
  • Sociale inclusie en opleiding
  • Territoriale ontwikkeling

Criteria

Naast de specifieke criteria per prioriteit dienen aanvragers rekening te houden met de onderstaande selectievoorwaarden:

  • Het project dient grensoverschrijdende samenwerking te versterken;
  • Het project levert een bijdrage aan de doelstellingen en resultaten van het Samenwerkingsprogramma;
  • Het project is haalbaar, duurzaam voor het programmagebied en heeft een meerwaarde voor andere projecten in het Samenwerkingsprogramma;
  • De resultaten van het project staan in verhouding tot het benodigde budget voor de uitvoering van het project (‘value for money’);
  • Het project heeft een innovatief karakter.

Subsidiebudget

Vooralsnog wordt een budget van circa € 30 miljoen verwacht. De financiering van projecten bestaat altijd uit een eigen bijdrage van de partners en een projectsubsidie, vaak ook aangevuld met nationale en regionale subsidiemiddelen (bijvoorbeeld van ministeries of provincies).

Indienen

Projectschetsen kunnen tot 22 mei 2017 ingediend worden. Deze tussenstap zorgt voor een terugkoppeling die erg waardevol is voor een mogelijke volledige indiening.

Volledige projecten kunnen na de opening van de call ingediend worden. De deadline hiervoor worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over Interreg V Euregio Maas-Rijn? Neem dan contact op met Patricia Claessen via 06-34294450.