MKB Innovatiestimulering Topsectoren en regios MITMet de MKB Innovatiestimulering Topsectoren en Regio's - kortweg MIT - kunnen mkb ondernemingen een maximale subsidie van € 100.000 ontvangen voor innovatieve activiteiten. Activiteiten waaraan kan worden gedacht zijn het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het inkopen van kennis bij een kennisinstelling of het uitvoeren van een innovatief samenwerkingsproject.

Nederlandse Bedrijven - van starters, kleine zelfstandigen (ZZP) en mkb-bedrijven tot multinationals - kunnen de financiële lasten van R&D-projecten verlagen via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

De WBSO is een fiscale regeling voor technisch innovatieve bedrijven. Bedrijven krijgen met de WBSO een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers die speur- en ontwikkelwerk (S&O-werk) uitvoeren en een tegemoetkoming in de kosten en uitgaven, die gepaard gaan met het S&O-werk.

OP Oost Europees fonds voor regionale ontwikkelingOP-Oost zal in 2016 vijf regelingen openstellen voor het  innovatieve mkb. Deze regelingen zijn gericht op ondernemers en samenwerkingsverbanden uit de volgende topsectoren:

  • Agro & Food,
  • Health,
  • Hightech Systemen en Materialen (HTSM),
  • Energie en Milieutechnologie (EMT)
  • Crossovers tussen deze sectoren en de ondersteunende sectoren ICT, water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie.

Projecten dienen bij te dragen aan de bevordering van algemene innovatie en/of een koolstofarme economie.