wbso subsidie plus projectsDe Tweede Kamer is in een brief door minister Kamp geïnformeerd over het gebruik van de WBSO in 2016 en de criteria die gehanteerd worden om te bepalen wanneer een ontwikkeling WBSO-waardig (of R&D-waardig) is.

Dit naar aanleiding van het Centraal Planbureau (CPB) dat regelmatig rapporten publiceert en suggesties en adviezen uitbrengt over innovatie- en onderzoeksbeleid.

CPB adviseert strengere WBSO criteria

Recentelijk deed het CPB de suggestie om strengere criteria te hanteren rondom de ‘nieuwheid’ van innovaties. WBSO-aanvragers komen in aanmerking als onder andere de ontwikkeling die zij doen technisch nieuw is voor de organisatie zelf. CPB suggereert om extra te toetsen op in hoeverre een ontwikkeling nieuw is voor het land of zelfs voor de wereld, aangezien een aantal andere landen dit ook zouden doen. Het zou ook duplicatie van onderzoek tegengaan.

Frascati definitie voor R&D-activiteiten

Ten behoeve van het bijhouden van R&D-statistieken met betrekking tot R&D-uitgaven, is in OESO-verband de Frascati definitie opgesteld. Voor de WBSO wordt deze ook gehanteerd, aangezien dit gebruikelijk is bij het opzetten van fiscale innovatieregelingen. Ook in andere landen.

Een R&D-activiteit moet volgens deze definitie bestaan uit vijf elementen:

  • Novel
  • Creative
  • Uncertain
  • Systematic
  • Transferable
  • Reproducible

Deze criteria zijn ook terug te zien in de wetteksten van de WBSO en hier wordt ook op beoordeeld door RVO. De Frascati definitie gaat dus niet uit van criteria als ‘nieuw voor het land’ of ‘nieuw voor de wereld’, maar nieuw voor de organisatie.

WBSO criteria handhaven

Belangrijkste bezwaar van Kamp om de criteria te verzwaren zoals CPB suggereert is dat dit leidt tot een slechter vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven, een lagere toegankelijkheid van de regeling voor, en lagere R&D-uitgaven door met name mkb’ers. Er zullen namelijk ingewikkeldere en langere controles nodig zijn om de aanvragen te beoordelen. Uitvoeringskosten van de regeling stijgen hiermee ook. Daarom blijven de WBSO criteria vooralsnog gehandhaafd.

Hulp nodig bij uw WBSO aanvragen?

Wij hebben talloze aanvragen begeleid en weten van de hoed en de rand. Neem contact op met David Paul Doornbos op +31 (0)6 5136 7024.