Heeft u werknemers in dienst die een leerwerk-, bbl-, of duaal traject volgen, dan komt u in aanmerking voor de subsidie Prakijkleren. Per leerwerkplaats in een maximale subsidie van EUR 2.700 per schooljaar mogelijk.

AAL active and assisted living programmeDoor middel van de AAL subsidie beoogt de EU om met behulp van te ontwikkelen ICT oplossingen de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren en hen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven.

NutsOhra programma meer veerkracht langer thuisHet fonds NutsOhra is op zoek naar projecten binnen het programma 'Meer Veerkracht, Langer Thuis' gericht op alleenstaande ouderen met een beperking, met als doel hen langer zelfstandig en vitaler thuis te laten wonen. Ook ondernemers kunnen meedoen in een subsidieaanvraag. Stichtingen of verenigingen, (zorg)instellingen, groepen alleenstaande ouderen, groepen burgers of ondernemers. Organisaties met een winstoogmerk kunnen in aanmerking komen voor subsidiĆ«ring, mits de winst wordt geherinvesteerd in de borging van de succesfactoren van het project. De subsidie voor een project bedraagt max. EUR 100.000.