subsidie praktijkleren openDe Subsidieregeling Praktijkleren bestaat sinds 2014 en biedt subsidie aan werkgevers voor VMBO, MBO, HBO en WO praktijkbegeleiding. De subsidie bestaat uit een tegemoetkoming in de praktijkbegeleidingskosten van maximaal € 2.700 per deelnemer.

Categorieën

  • VMBO / MBO
    BBL trajecten of leer-werktraject, waarbij de werkcomponent onderdeel uitmaakt van de opleiding.
  • HBO
    Studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), bestaande uit een combinatie van leren en werken. Het werkcomponent moet onderdeel uitmaken van de opleiding (duaal of deeltijd-hbo).
  • WO
    Promovendi en TOIO’s die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO, ofwel werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon die promotieonderzoek doen of een opleiding tot technologisch ontwerper volgen.

Verantwoording

De subsidie wordt na afloop van het studiejaar of na afloop van de begeleiding aangevraagd. Het is van groot belang dat al gedurende het studiejaar een goede administratie wordt bijgehouden over de begeleiding. Bijvoorbeeld voor het MBO een geldige praktijkleerovereenkomst, aanwezigheidsadministratie in uw leerbedrijf, administratie waarmee u de voortgang, de begeleiding en de manier waarop het deel van de leerdoelen/kwalificaties/kwaliteiten van de beroepsvorming is behaald.

Deze administratie moet allemaal overlegd worden bij een controle. Daarom is het handig om reeds voor de zomervakantie een check te doen of alle gegevens kloppen. Zeker de BPV’s van MBO-leerlingen die geslaagd zijn (en niet meer op de werkvloer komen) kunnen nog wel eens lastig te achterhalen zijn, wanneer deze nu niet gekopieerd worden.

Aanvragen

Vanaf 2 juni tot en met 15 september 2017 kunnen aanvragen worden ingediend. Ook dit jaar kan er maximaal € 2.700 per deelnemer verkregen worden.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de administratieve eisen van een bepaalde categorie of wilt u weten hoe een controle daadwerkelijk verloopt? Neem dan contact op met Patricia Claessen via 06-34294450.