DHI, subsidieregeling ter stimulatie van de exportBent u een mkb ondernemer met internationale ambities? Hiervoor zijn drie subsidies beschikbaar gesteld die tot 50% van de kosten voor demonstraties, haalbaarheid- en investeringsstudies in aangewezen landen vergoeden en hiermee de export moeten bevorderen.

De regeling Partners for International Business (PIB) is een stimuleringsregeling waardoor de overheid in de gelegenheid wordt gesteld bedrijvenclusters te faciliteren en te helpen bij het betreden van een geselecteerde groep buitenlandse markten.

Binnen het Interreg programma Vlaanderen Nederland VA is men op zoek naar projecten die oplossingen bieden voor grensoverschrijdende problemen binnen de thema’s innovatie, duurzame energie, milieu en arbeidsmarkt. Versterken van de concurrentiekracht, verlagen van de milieudruk en het aanpakken van uitdagingen op de arbeidsmarkt in de grensregio’s vormen hierbij de speerpunten.